Времеизмерване и GPS проследяване

Новини

Великденски маратон 2020

На 05 април 2020 г. екипа на тракспорт ще извърши времеизмерване на „Великденски маратон – бягане и колоездене“ организиран от МТБ Вел

Великденски маратон 2020

На 05 април 2020 г. екипа на тракспорт ще извърши времеизмерване на „Великденски маратон – бягане и колоездене“ организиран от МТБ Вел

Великденски маратон 2020

На 05 април 2020 г. екипа на тракспорт ще извърши времеизмерване на „Великденски маратон – бягане и колоездене“ организиран от МТБ Вел