Услуги

Времеизмерване
Фирмата предлага висококачествено електронно времеизмерване на спортни събития.

GPS проследяване
GPS проследяване на състезания с възможност за статистики в реално време