Услуги

Трявна ултра

Времеизмерване
Фирмата предлага висококачествено електронно времеизмерване на спортни събития.

GPS проследяване

GPS проследяване
GPS проследяване на състезания с възможност за статистики в реално време

Резултати върху екран
Извеждане на резултати в реално време върху екран.

Дизайн и печат на грамоти
Дизайн и печат на грамоти по поръчка, които напълно да отговарят на Вашите изисквания.