Трявна ултра

Времеизмерване
Висококачествено електронно времеизмерване на
спортни събития посредством RFID технология.

GPS проследяване

GPS проследяване
GPS проследяване на състезания с възможност за статистики в реално време

Резултати върху екран
Извеждане на резултати в реално време върху екран.

Дизайн и печат на грамоти
Дизайн и печат на грамоти по поръчка, които напълно да отговарят на Вашите изисквания.

Дизайн и печат на нагръдни BIB номера

Дизайн и печат на BIB номера
Дизайн и/или висококачествен дигитален печат на BIB номера върху синтетичен материал наподобяващ хартия (DuPont Tyvek)

Индивидуални билети с времена
Издаване на индивидуални неофициални резултати с финални времена за всеки финиширал състезател.
Билетите се отпечатват върху термохартия.

Система за обработка на регистрации
Система за обработка на регистрации с възможност за вграждане във ваш сайт.

Мобилно приложение
Мобилно приложение за отбелязване на участниците преминали през контролен пункт. Данните се пращат през интернет към сайта за обработка на регистрации и резултати.